Головна ВІНЬКІВЦІ Реєстрація

Вхід


Баннерная сеть BANNER.UA

Вітаю Вас Гість | RSSВівторок, 18.02.2020, 15:53
Меню сайту

Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 274
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Яснозірська сільська рада


Яснозірська сільська рада

Село Яснозір'я - центр Яснозірської сільської ради, розташова­не за 22 км від районного центру і за 24 км від залізничної станції Деражня.

До складу сільської ради входять села Яснозір'я, Виселок, Фа-щіївка.

Загальна територія сільської ради становить 4041 га.

Населення сільської ради становить 1046 осіб, з них 595 жінок, 45 1 - чоловік, в тому числі 490 пенсіонерів. Зокрема в селах: Ясно­зір'я - 610 чол., в т.ч. 291 пенсіонер; Виселок - 162 чол., в т.ч. 77 пенсіонерів, Фащіївка - 274 чол., в т.ч. 122 пенсіонери. Всього на­вчається 104 школярі.

Сільський голова - Новосядлий Віталій Васильович, 1963 року народження, українець, освіта середня спеціальна.

Секретар виконкому - Ґонтар Ніна Степанівна, 1959 року на­родження, українка, освіта середня спеціальна.

Яснозір'я (первісна історична назва Бебехи) - належали до Зіньківського ключа магнатів Сенявських, Чорторийських. Впер­ше село згадується у податкових списках першої половини ХУІ ст. У церковних літописах зазначається, що церква святого Миколая у селі була збудована у 1737 році. Вона була трьохбанева, але у 1824-1825 роках дві бані зняли. Церква мала 39 дес. землі, з них 2 дес.46 саж. присадибної, 24 дес.202 саж. орної, 5 дес. 1130 саж. ху­тірської, 8 дес.202 саж. сіножаті. У 1864 році в селі відкрито церковнопарафіяльну школу, а у 1875 році для неї збудовано власне приміщення.

На початку XX ст. у селі нараховувалося 248 дворів, 1379 жи­телів. З них православних 749 чол., 699 жін., 170 католиків і 50 іудеїв.

Бебехи входили до Зіньківської волості Летичівського повіту.

У селі був маєток поміщиці Собанської Розалії Еростівни, яка володіла 1560 дес. землі, з них 30 дес. садибної, 1100 - орної, 360 дес. - лісу, 60 дес. - вигону.

1921 року в селі Бебехи було обрано сільську раду, її головою став Накліцький Опанас Матвійович. Був створений комітет неза­можних селян, головою якого було обрано Саса Спиридона Онуф­рійовича. Сільська рада та комітет незаможних селян проводили розподіл поміщицької та церковної землі між селянами.

1925 року в селі утворено первинну комсомольську організа­цію. Першим комсомольцем став Гаман Сава Микитович.

1931 року утворено первинну партійну організацію, до якої входило 5 чоловік: Печерик Онуфрій Павлович, Онищак Григорій Іванович, Шпунт Афія Миколаївна, Підлісний Леонід Іванович, Савчук Данило Власович. Секретарем партійної організації була Шпунт А.М.

У 1930 році засновано колгосп "13-річчя Жовтня" в селі Бебехи на чолі з Савчуком Данилом Власовичем.

1934 року на території села діяло три колгоспи: "17-річчя Жов­тня", ім. Кірова, ім. Кагановича.

В другій половині 30-х років селяни активно підтримували ідею соціалістичного змагання між ланками, бригадами. За вирощуван­ня високих врожаїв окремі колгоспники були запрошені на сільсько­господарську виставку у Москву, серед них: Онищак Хима Яківна, Баранюк Рузя Степанівна, Бондар Феодосія Микитівна, Пиріжок Марія Дорофіївна.

1940 року у селі побудовано цегельню і вапнярку. Почали зво­дити нові будівлі, клуб. Розпочалося будівництво шосейної дороги Зіньків - Деражня. Але мирне житгя було перерване війною.

15 липня 1941 року окупанти захопи­ли село. Вони завдали величезних мате­ріальних збитків господарству: забрано понад 500 голів ВРХ, свині, вівці, пти­цю. Великими були людські втрати - 75 сельчан примусово вивезено на каторжні роботи до Німеччини, з яких 25 не по­вернулись до рідних осель, 216 чоловік загинуло у боях за Вітчизну. Під час відступу фашисти з небаченою люттю знищували мирних жителів, спалювали будинки. В приміщенні школи фашисти спалили 30 осіб.

27-28 березня 1944 року на північно-східній околиці села відбувся запеклий бій між німецькими відступаючими військами та наступаючими частинами радянських військ. У цій битві фашисти втратили велику кількість живої сили, техніки. Так, по дорозі від Бебех до села Зіньків німці залишили майже 6 ти­сяч одиниць бойової техніки.

За звільнення села Бебехи загинуло 63 воїни 276-ої Темрюкської двічі Червонопрапорної дивізії. Вони поховані на сільському кладовищі.

Після звільнення від німецько-фашистської окупації розпоча­лась відбудова зруйнованого війною господарства.

В липні 1950 року були об'єднані три колгоспи в один - ім.Ка­гановича. 1956 року його перейменовано у колгосп ім. XX з'їзду КПРС.

Наполегливою працею мешканці села піднімали господарство. Дбали про його культурний розвиток. 1947 року збудовано при­міщення клубу.

1962 року Віньковецький район був розформований. Село ввійшло до складу Ярмолинецького району, а у 1964 році - до Де-ражнянського району.

1961 року с.Бебехи було радіофіковане, 1964 року - електрифі­коване, 1969 року на честь 25-річчя визволення села від німецько фашистських окупантів біля будинку культури в урочистій обста­новці відкрито пам'ятник воїнам , які загинули на фронтах Вели­кої Вітчизняної війни. На прохання жителів с.Бебехи, згідно з Ука­зом Президії Верховної Ради УРСР від 15 серпня 1966 року № 192 село змінило назву на Ясно зір'я. У січні 1967 року село Яснозір'я ввійшло до складу Віньковецького району.

1973 року в Яснозір'ї відкрито нову школу, протягом 1974-1976 років збудовано адміністративний будинок, де знаходяться сільська рада та правління колгоспу.

1978 року колгосп ім. XX з'їзду КПРС перейменовано на кол­госп ім.Калініна, а 1989 року- ім Леніна, 1993 року- на колектив­не сільськогосподарське підприємство "Урожай".

1990 року за кошти жителів села побудовано церкву.

1995 року проводилось розпаювання землі, а 1977 року КСГІ реорганізовано у приватно-орендну спілку, яку очолив Гаман Аркадій Олексійович. В останні роки з'явилась нова форма господа­рювання - фермерське господарство, яких у Яснозір'ї та Фащіївці є два.

Порівняно з 1959 роком село старіє, зменшується кількість його жителів.

В березні 2002 року на виборах сільським головою повторно було обрано Новосядлого Віталія Васильовича, а секретарем сільської ради - Ґонтар Ніну Степанівну.

Свої знання та вміння віддали односельцям голови сільської ради попередніх скликань Башук В.Ф., Білик В.В., Новосядлий Г.Г.; сек­ретарі сільради Горпинич А.К., Гаман Н.І., Грудецька ГІГ; голови колгоспу Плюта О.В., Щегельський.

Славну сторінку трудових звершень вписали в історію села ве­терани праці: ланкові - Мендрик М.В., Ткачук С.Г., Коваль Л.Я.; бригадир - Ткачук М.С.; механізатори - Новосядлий І.М., Ткачук П.О., Гаєвський Д.Ф., Химич А.Т.; тваринники - Рябчук Н.М., Ко­валь М.Д., Шевчук К.Д., Ткачук М.С., Рябчук Л.М., Плюта Г.В.; будівельники - Горпинич Й.І., Заєць В.Т., Деда М.Г.; ковалі - Тка­чук Т.Г., Бельський В.М.; пасічники - Накліцький М.О., Гавринтюк С.І.; зоотехнік - Грицько З.С.; ве­теринар - Балагир В.Я.; вчителі - Мель­ник Я.О., Кучерук О.Т., Горпинич Ю.К.; бібліотекарі - Новосядла О.Д., Ткачук Л.М.; зав. клубом - Календар М.С.; зав. ФАПами: Коцюба М.І., Гулей Г.С.

Всі названі люди - звитяжці праці. Для того, щоб міцніла, багатіла краї­на, вони не жалкували ні сил, ні часу. Вирощували високі врожаї зернових і технічних культур, добивалися вели­ких приростів худоби і надоїв молока, зводили будівлі, плекали підростаюче покоління, дбали про духовне збага­чення і міцне здоров'я населення. Тому цим людям у селі - честь і шана, велика повага. На території сільської ради на сьогоднішній день діють сільсько­господарські підприємства: ГІОС «Урожай» (голова Гаман А.О.), СТОВ «Зіньків» (директор Гуменюк О.М.), фермерське господар­ство «Залісся» (директор Прокоф'єв В.В.), сільський клуб с.Фащі-ївка (зав. клубом Гончар М.С.), сільський будинок культури с.Яс­нозір'я (директор Чернявський С.В.), бібліотека с.Яснозір'я (Тка­чук Л.М.), ФАГІ с.Яснозір'я (Побута М.Г.), ФАП с.Виселок (Побу-та М.Г), ФАП с.Фащіївка - Ткачук Т.А.

Відродженню села, господарств, духовності і культури також сприяють і депутати. Сьогодні до складу сільської ради обрано 13 депутатів. З них: працівники с/г - 6, працівники освіти і медицини - 7 чол. Це добре знані в Яснозір'ї люди, ті, що можуть вести за собою, наснажувати на добрі справи.

За роки незалежності України активно проявили себе депутати: Башук Г.М., Гаман Н.І., Гаман Л.В., Біла Л.І.

Знатні люди села: Кругляк Броніслав Степанович - доцент ка­федри економіки Технологічного університету Поділля; Пекнич Василь Миколайович - викладач Академії прикордонних військ ім. Хмельницького; Гаман Микола Васильович - перший заступник керуючого справами апарату Верховної Ради України; Гриневич Во­лодимир Йосипович - кандидат філософських наук, викладач Глу-хівського педагогічного університету Сумської області, Бондар Євгена Василівна - заступник голови Хмельницької обласної фе­дерації профспілок.

І це далеко не повний перелік. Славних яснозірців багато. Одні з них зробили помітний слід у науці, інші стали відомими госпо­дарниками. Всіх їх село шанує, а вони, у свою чергу, вдячні рідній землі, маленькій батьківщині за те, що вивела їх в люди.Форма входу
Логін:
Пароль:

Календар новин
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Погода
Погода в Україні

Друзі сайту

   
Статистика
Система контекстного показа рекламы ID5.Ru
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz