Головна ВІНЬКІВЦІ Реєстрація

Вхід


Баннерная сеть BANNER.UA

Вітаю Вас Гість | RSSЧетвер, 04.06.2020, 17:57
Меню сайту

Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 275
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Пилипо-Олександрівська сільська рада


Пилипо-Олександрівська сільська рада

Село Пилипи-Олександрівські розташоване за 5 км від район­ного центру і за 50 км від залізничної станції Дунаївці.

Загальна територія сільради становить 1640,2 га, в тому числі: орної землі - 658,23 га, лісів - 469 , кількість населення сільради становить 934 особи, з них: чоловіків -511, жінок - 423, пенсіо­нерів - 327, школярів - 123.

Сільський голова - Перепел Галина Василівна, українка, 1953 року народження, освіта вища, вчителька російської мови і зарубі­жної л ітератури.

Секретар сільської ради Щербанкж Марія Степанівна, украї­нка, 1955 року народження, освіта середня спеціальна, товарозна­вець.

Значний внесок у процес розвитку громади вклали голови сільської ради попередніх скликань: Атаманюк С.М., Палаш О.І., Коржак А.В. Голову колгоспу Василя Тимофійовича Швеця і бригадира рільничої бригади Му­зику Івана Федоровича нагороджено орде­ном Леніна. Колгоспниць Сікорську Вале­рію Степанівну, Поріцьку Надію Самійлі-вну - орденами Трудового Червоного Пра­пора.

За багаторічну працю нагороди отрима­ли механізатори Кабась Г.М., Мазур О.М., Коваль В.Ф.; доярки Колісник О.Л., Май-данюк М.С., Московчук Є.І.

Бригадир будівельної бригади Кухарсь­кий О.М. керував будівництвом 2-куполь-ної Свято-Успенської церкви, контори та майстерні по ремонту техніки.

Духовно-культурному піднесенню се­лян своєю багаторічною працею сприяли вчителі Олендра С.І., Перепел Г.В., ІЦєр­банюк М.Г., ІЦєрбанюк О.Г., Комірко М.С., Дереш Т.В.

Ефективну медичну допомогу людям протягом багатьох років надавали завідуючі фельдшерсько-акушерським пунктом Атаманюк ГА., Заганіч Н.П.

На території сільської ради діють ТОВ «Нива», фермерське гос­подарство «Оріон», ІІП «Горизонт», будинок культури та бібліоте­ка (зав. Кухарська Г.В.), фельдшерсько-акушерський пункт (Сікорсь-ка Л.В.), загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (ОлендраС.І.), дитячий са­док (Поплавська Г.І.).

За роки незалежності позитивно зарекомендували себе депута­ти Швець М.О., Мазур О.М.

До складу оновленої сільської ради обрано 15 депутатів, в т.ч.: 6

-                  працівники сільського господарства, 2 - вчителі, 2 - пенсіонери.

У селі народилось чимало талановитих, висококваліфікованих спеціалістів, які працюють на важливих ділянках різних галузей народного господарства, а саме: Кохан Василь Кирилович - канди­дат сільськогосподарських наук; Атаманюк Олександр Григорович

-                  начальник слідчого департаменту комітету СБУ; Кухарський Григорій Данилович - генерал-майор запасу, директор асоціації по ви­робництву і реалізації товарів народного вжитку «Співдружність. Вінниця»; Шендер Андрій Іванович - підполковник. Начальник виробничо-технічного відділу управління капітального будівницт­ва; Щербанюк Віктор Васильович - капітан II рангу Тихоокеансь­кого морського флоту; Олендра Петро Васильович - директор єди­ного на Україні екстремального спортивного клубу "Багджї-Джампінг" (вільний політ); Любовецький ВасильСтаніславович -очолював Хмельницьку кондитерську фабрику.

На думку С.Сіцінського, Пилипи-Олександрівські засновані ви­хідцями з Росії- старообрядцями, яких на Поділлі місцеві жителі називали "Пилипами" або "Пилипонами". Вірогідно, що село зас­новане у першій половині XVIII ст. В історичних документах XVIII ст. поселення називалося Поросятківською Слобідкою.

З церковних літописів відомо, що у 1797 році зусиллями свяще­ника Георгія Більчинського збудовано церкву Пресвятої Богородиці. Церква володіла 3 дес. садибної, 41 дес. орної землі. У 1868 році у селі відкрито церковно-єпархіальну школу, перетворену у 1887 році в однокласне училище. У 1888 році збудовано окреме шкільне при­міщення.

Пилипи-Олександрівські входили до Капустинської волості Ушицького повіту. На початку XX ст. тут нараховувалося 117 дворів, у яких мешкало 725 жителів. 197 дес. землі у селі належало дру­жині генерал-лейтенанта російської армії Емілії Михайлівні Бо-роздіній, 22 дес. - дворянину Костянтину Миколайовичу Львову, 278 дес. - 11 селянським товариствам.

Радянська влада в селі була встановлена влітку 1920 року з на­ступом Червоної кінноти Котовського. Селяни отримали 435 га панської землі, розподілом якої займався комітет незаможних се­лян (комнезам). Першим головою комнезаму був Антон Іванович Поріцький. Згодом в Пилипах організовується сільська рада, яку очолює Атаманюк Серг ій Гаврилович, секретарем працює Атама-нюк Ярема Гнатович.

1924 року проводилась організація колективного господарства. З 7 селянських господарств організовується товариство зі спільно­го обробітку землі (ТСОЗ), яке очолив А.І.Поріцький. З часом до вказаних господарств приєднується іще чотири, які складають ос­нову колгоспу "Сніп".

Першими комсомольцями села були Марія Андріївна Швець, Григорій Іванович Швець, Катерина Андріївна Олендра, Марія Дубина та Костянтин Петрович Бережанський.

В 1931-1933 роках був створений комсомольський осередок, який очолював К.П.Бережанський.

З липня 1941 по березень 1944 року село було окуповане фаши­стами. Сільська рада не функціонувала. Понад 200 чол. воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. Серед них - Макогон В.Д., Московчук І.С., Побережний В.Д., Щербанюк М.І., Музика І.М., Щербанюк Д.П., Мінаков М.Д. та ін., які були нагороджені ордена­ми і медалями "За відвагу". Смертю хоробрих в боях із ворогом полягло 105 мешканців.

1946рік став роком народження комуністичної організації на селі, яку очолив Іван Ананійович Палаш, а потім Василь Олексан­дрович Мороз. Головою колгоспу обрали Василя Тимофійовича Лвеця, агрономом - Гулька Аксентія Григоровича.

1946року ланкові Варвара Василівна Бережанська, Василина Опанасівна Гладиш, Варвара Кіндратівна Моргун, Ганна Олексіїв­ на Щербанюк, Феодосія Пилипівна Кохан виростили врожай ози­мих культур по 30,0 цнт/га на закріплених площах не менш ніж 8 га. За цей трудовий подвиг Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 лютого 1948 року п'яти колгоспницям присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці, вручено золоті медалі "Серп і Молот" та ордени Леніна. Орденом Леніна були нагороджені й голова колгос­
пу Василь Тимофійович Швець, бригадир першої рільничої брига­ди Іван Федорович Музика. Колгоспниці Валерія Степанівна Сікорська, Надія Самійлівна Поріцька отримали ордени Трудового Червоного Прапора.

В червні 1959 року відбулося укрупнення сіл Великий Олек­сандрів та Малий Олександрів, на базі яких утворено артіль "Ро­сія", головою якої обрано Луку Васильовича Костюка.

На селі розпочалось велике будівництво. На честь 50-річчя Ра­дянської влади збудовано новий будинок культури, чотирирядний корівник на 200 голів худоби. 1965 року здано до експлуатації но­вий сільмаг, на хуторі Червона Зірка відкрито продовольчий магазин. В центрі колгоспу збудовано нове приміщення контори та сільської ради.

Згідно з рішенням виконкому Хмельницької обласної ради на­родних депутатів №164 18 жовтня 1989 року утворено Пилипо-Олександрівську сільську раду. 31 жовтня відбулася перша сесія новоутвореного органу влади. Головою сільської ради обрано Сте­пана Михайловича Атаманюка, секретарем Марію Степанівну Щербанюк.

В червні 1989 року на базі господарства "Росія" було створено новий колгосп "Дружба", головою якого обрано Олексія Івановича Палаша. При його головуванні в 1989 році розпочато будівництво контори. В користуванні селян з'явився новий ставок. 1993 року у Пилипах-Олександрівських відкрито сільський будинок культури, 1995 року - двокупольну Свяго-Успенську церкву, спорудженням якої керував бригадир будівельної бригади Олексій Миколайович Кухарський. Церкву освятив благочинний району отець Іоанн.

1997року у селі відкрито перукарню.

1997року головою КСП "Дружба" обрано Віктора Михайлови­ча Атаманюка.

В березні 2002 року на виборах до місцевих рад було обрано 15 депутатів сільської ради і сільського голову Перепел Галину Васи­лівну. Перша сесія ради обрала керівні органи та секретаря сільської ради Щербанюк Марію Степанівну. Популярним в районі та за його межами є сільський фольклор­но-етнографічний народний ансамбль "Джерело", зразковий фоль­клорний гурт "Джерельце", якими керує талановитий педагог, директор школи Олендра Свгена Іванівна.

Фольклорно-етнографі­чний ансамбль "Джерело" створений 1984 р. із кра­щих співачок села. Учас­ниці фольклору — виши­вальниці,    писанкарки,

швачки, коровайниці, - ак­тивні   збирачі   пісенної

спадщини, в репертуарі яких понад 300 зразків автентичного фоль­клору. За наслідками збирацької діяльності членів колективу вида­но книгу "Весільні пісні Віньковеччини".

Ансамбль "Джерело" — лауреат обласного свята "І Іодільські візе­рунки", Республіканського свята народної творчості, другого Всесоюзного фес­тивалю фольклору, другого Міжнародного фольклор­ного фестивалю в Києві та ін.

Дитячий фольклорно-етнографічний ансамбль "Джерельце" продовжує відроджувати народні зви­чаї та обряди, він лауреат 10 міжнародного фольк­лорного конкурсу в м. Вінниці, переможець багатьох обласних і районних конкурсів.Форма входу
Логін:
Пароль:

Календар новин
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Погода
Погода в Україні

Друзі сайту

   
Статистика
Система контекстного показа рекламы ID5.Ru
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz