Головна ВІНЬКІВЦІ Реєстрація

Вхід


Баннерная сеть BANNER.UA

Вітаю Вас Гість | RSSВівторок, 18.02.2020, 15:47
Меню сайту

Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 274
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Нетечинецька сільська рада


Нетечинецька сільська рада

Село Нетечинці — центр Нетечинецької сільської ради. Розта­шоване за 15 км від райцентру і за 65 км від залізничної станції Дунаївці.

До складу сільської ради також входять села Старі та Нові Не­течинці, Славута та хутір Дружба.

Загальна територія сільської ради становить 3967,2 га, в т.ч.: орної землі - 1836,3 га, лісів   277 га. Загальна кількість населення

сільської ради становить 1320 осіб, з них: 616 чо­ловіків, 704 жінки (в т.ч. пенсіонерів - 560 чол.), зок­рема, у с.Нетечинці - І 132 чол. (пенсіонерів 490, школярів І 14); с.Славута - 129 чол. (пенсіонерів 57, школярів 12). хутір Друж­ба - 59 чол. (пенсіонерів 16, 8 школярів).

Сільський Голова - Хрін Лариса Олександрівна. 1960 року на­родження, українка, освіта вища, викладач української мови та літератури.

Секретар виконкому- Коваль Неоніла Филимонівна, 1957 року народження, українка, освіта середня спеціальна, керівник теат­рального колективу.

Прискіпливе вивчення й вирішення нагальних питань соціаль­ного, економічного характеру -одна з ознак діяльності голів сільської ради попередніх скликань: Глухівського Б.І., Дячка М.А.. Коваля К.А., Польового О.М., Шулякова В.І., а також секретарів сільської ради Коваль ІX., Рудого І.М., Рябенької Л.М., Дядюк О. М., голів колгоспів - Кошового К.Ь., Гладуна В.Ф., І лухівського В.І., Куцого 11.А.

Першочергову роль у процесі розвитку господарств відіграли ланкові - Роїк З.Г., Перейма З.І., Куца Л.А., Литвинюк Г.А. Коваль М.К.;бригадири- Мельник М.О., Денисюк В.П., Глімбовський Б.Б.;

механізатори - Перейма С.К.. Кривонос 11.Н., Литвинюк І.Т., Лу-жинський С.К.; доярки - Заремба Г.П., Пушкар Г.В., Курманська. М.М., Унтерова СІ І.; телятниці - Бараболя 1.11., Фомова М.Т.. Ьілявська М.І.; будівельники -Лисий М.Д., Галкін 1.1.; зоотехніки -Романишина П.Р, Зарва Г.М.; агрономи - Пиріжок І.Д., Грицишин С.В. - заслужений агроном України, Штойко В.І.; ветеринари -Цвірінько Ф.П., Кагеринюк В.А.

Духовно - культурному збагаченню селян своєю багаторічною працею сприяли вчителі Рудик М.В., Мельник Я.О., Марисик Л.С.; бібліотекарі Хрін Н.Й., Цибульська К.У.; завідуючі клубами Коваль В.І., Козачок Д.В.

Ефективну медичну допомогу людям протягом багатьох років надавали Бондар А.О., Койдюк К.Ф., Івахов І.А. - кавалер чотирьох бойових орденів, в т.ч. ордена Слави.

На території сучасної сільської ради діють с/г: ТОВ «Лан» (директор Карастоянов Г.О.), СГК «Мрія» (директор Бондар М.Д.), фермерське господарство «Славутське» (керівник Ахіджа-нов І.); сільський будинок культури с.Нові Нетечинці (директор Куца Г.М.), сільський клуб с.Старі Нетечинці (зав. клубом Кушнір І.А.), сільський клуб с.Славута (Кравчук М.І.): бібліотеки: с.Нові Нетечипці (зав. ІІІкапоїд Л.В.), с.Старі Нетечинці (Лиса С.А.), фель-дшерсько-акушерські пункти: с.Старі Нетечинці - завідуюча Лит­винюк Л.С., с.ІІові Нетечинці - Крута О.її., с.Славута – Паньков В.І.

За роки незалежності нашої держави активно себе проявили депутати сільської ради III гані ель О.її., Бондар В.Д., Марисик М.І., Марисик Л. С. Марченков С.С., Дзюрак І.II.

До складу сільської ради обрано 15 депутатів, з них: працівни­ки с/г - 6 чол., працівники освіти, культури, медицини - 7 чол., пен­сіонери - 1 чол.

Своєю працею і розумом нетечинецьку землю славлять: заслу­жений агроном України (зараз пенсіонер) Степан Васильович Гри­цишин; академік Української Академії аграрних наук, президент, генеральний директор селекційних станцій Микола Володимиро­вич Роїк; начальник управління з охорони праці в Хмельницькій області Віктор Іванович Юзвишин; голова районної ради (м.Оде­са) Віталій Григорович Бараболя; академік Академіїтехнічних наук Лариса Олександрівна Курлянцева; начальник управління кримі­нальною розшуку області Віктор Іванович Кіс, а також багато інших.

Заслуговує пошани і дяки директор навчально-виховного об'є­днання «школа-дитячий садок» Л.СМарисик, яку неодноразово на­городжено грамотами районного га обласного відділів освіти.

Перша писемна згадка про поселення датується 1493 роком. У давнину воно належало польському дворянському роду Раденьких. З церковних літописів відомо, що церкву в селі було збудовано 1778 року, а в Старих Нетечинцях - 1760 року. У 1872 році церкву в Нових Нетечиицях перебудували, а 1874 року реконструкції-зазна­ла церква у Старих Нетечиїщях, з трибаневої вона стала однобансвою.

Кількість церковної землі становила 69 дес.

На початку XX сг. Старі Нетечипці нараховували 141 двір, де мешкало 804 чол. Село входило до Женишковецької волості Летичівського повіту.

У Нових Нетечинцях церковно-єпархіальна школа відкрита в 1888 році. Вона мала власне дерев'яне приміщення, у Старих Нетечинцях школа з'явилася у 1890 році, а в наступному збудовано шкільне приміщення.

Протягом історії село мало багато власників. Частина землі в Нетечинцях належала селянину Аніону Йосиповичу Возійчуку -9 дес, дворянці Марії Миколаївні Богущинській 30 дес., відстав­ному офіцеру дворянину Ндуарду Івановичу Согатовському 853 дес, тринадцяти селянським товариствам - 593 дес. У Старих Не-те-чинцях власником землі був дворянин Сш ізмунд Перовський, якому належало 844 дес. землі, а селянському товариству - 40 дес.

Перші ради селянських депутатів у Нових і Старих Нетечинцях були утворені 1921 р. Старонетечинецька і Новонетечинецька сільські ради ввійшли до складу Віньковецького району.

У роки непу сільради дбали про соціально-побутовий розвиток населених пунктів, ліквідацію неписьменності. Важкі часи настау період колективізації сільського господарства. Активісти сільради змушені були проводити розкуркулення селян, які не бажали вступати до колгоспу, здійснювати подвірні обшуки з метою вилучен­ня збіжжя у односельчан. Не у кож­ного піднімалася рука забрати про­довольчі запаси у фонд надмірних планів хлібозаготівлі.

23 листопада 1932 року бюро Затонеького райкому КП(б)У пору­шило клопотання про занесення на «чорну дошку» області Старонетечинецької сільської ради. З 24 лис­топада припинився завіз і продаж промтоварів до тих пір, поки село не почне «чесно виконувати свої зобо­в'язання із хлібозаготівлі перед ро­бітничим класом і Червоною Армією».

Понад 400 чоловік наших земляків воювали па фронтах в роки Великої Вітчизняної війни. 275 чоловік, жителів сільської ради, за­гинули па війні. Бараболько Михайло Петрович за мужність отри­мав звання Героя Радянсь­кого Союзу.

1959 року Новонетечиненька та Старонетечи­нецька сільські ради були об'єднані в Нетечинецьку сільську раду депутатів трудящих Віньковецького району Хмельницької об­ласті, яку очолив Михайло Антонович Дячок.

1962 року Указом Пре­зидії Верховної Ради УРСР Віньковецький район було ліквідовапо. Село Нетечинці ввійшло до складу Ярмолинецькоіо. а з 1965 року - Деражнянського району Хмельницької області.

В грудні 1966 року (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 8.12.1966р.) Віньковецький район було відновлено, і Нетечинецька сільська рада знову ввійшла до його складу. 'З тих пір статус її та підпорядкування не змінювались.

Рік за роком відбудовувалося село, змінювались часи, змінюва­лись голови сільських рад. За період заснування Нетечинецької сільської ради і оловували понад 25 чоловік. І 7 років життя віддав служінню селу голова сільської ради Олександр Митрофаиович І Іо-льовий, 5 років головою сільської ради працював Володимир Іго­рович ІПуляков. Па той час було відкрито музей в селі Старі Нетечинці, реконструйовано два медичних заклади в селах Нові Нете­чинці та Славута.

Великий обсяг роботи випав на долю сільського голови Лари­си Олександрівни Хрін, яка, керуючись Законом про місцеве само­врядування в Україні, разом з депутатами здійснює керівництво сільської ради, господарським і соціальним розвитком сіл, робо­тою установ, сприяє зміцненню законності і правопорядку, дотри­манню прав і свобод громадин, проводи і ь земельну реформу, ви­конує інші функції, покладені на органи місцевого самоврядуван­ня. За час керівництва сільського голови Л.О.Хрін (з 1992,р.) ре­організовано та реформовано сільськогосподарські колективи. На території сільської ради утворено два господарства: СТОВ "Лан" - керівник М.І. Сухар та СІ К "Мрія" - керівник М.Д.Бондар.

Тут функціонує 9 бюджетних установ, зокрема, дві неповних середніх школи (працює 28 освітян), 3 заклади культури та охоро­ни здоров'я.

Сільська рада дбає про соціально-економічний розвиток сіл, сприяє поліпшенню добробуту селян.


Форма входу
Логін:
Пароль:

Календар новин
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Погода
Погода в Україні

Друзі сайту

   
Статистика
Система контекстного показа рекламы ID5.Ru
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz