Головна ВІНЬКІВЦІ Реєстрація

Вхід


Баннерная сеть BANNER.UA

Вітаю Вас Гість | RSSВівторок, 18.02.2020, 16:51
Меню сайту

Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 274
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Грим'яцька сільська рада


 Грим'яцька сільська рада

Село Грим'ячка розташоване за 18 км від райцентру і за 45 км від залізничної станції.

До складу сільської ради входить одне село.

Загальна територія - 3247 га, орної землі - 1507 га.

Населення - 837 чол., з них чоловіків - 359, жінок - 478, пенсіо­нерів - 457, школярів - 97.

Сільський голова - Берук Олексій Миколайович, українець, 1965 року народження, освіта вища, вчений агроном.

Секретар сільської ради - Станіславчук Ніна Степанівна, украї­нка, 1963 року народження, освіта вища, зооінженер.

Вперше Грим'ячка згадується в історичних документах у 1404 році. її назва походить від староруського слова "грем'яч" - джере­ло, що гече з характерним шумом. У 1450 році село було подарова­не новозбудованому у Зінькові домініканському костьолу. Жителі села сплачували йому чинш зерном, різноманітними продуктами тваринництва, медом, конопляною пряжею. У роки руїни населен­ня Грим'ячки, рятуючись, втекло на Волинь, Слобожанщину. Лише на початку ХУІІ1 ст. Грим"ячка стала відроджуватись. З цією ме­тою польська влада надала жителям села численні свободи. Було скасовано панщину, звільнено від сплати чиншу.

Але так гривало недовго. Село знову було передано Зіньківсько-му домініканському костьолу, який крім економічного поневолен­ня посилив національний і релігійний гніт. Його жителі були при­мусово повернуті в католицизм. І І,е стало причиною активної участі жителів Грим'ячки у гайдамацькому повстанні 1734 року.

Після входження Поділля до складу Російської імперії царсь­кий уряд конфіскував маєтки, що належали Зіньківському костьо­лу, і підпорядкував їх Подільській казенній палаті. Грим'ячка ста­ла казенним селом, а її мешканці - державними селянами. Фор­мально вони були вільними, але змушені були сплачувати держоб-рок, виконувати різноманітні повинності.

У 1863 році державні селяни здобули право переходити на ви­куп. Але оскільки викупні на землі були вищі за оброк, переважна більшість жителів Грим'ячки відмовилася викупляти наділи. Вони виплачували оброк до 1885 року, коли уряд прийняв закон про обо­в'язкове переведення державних селян на викуп. За даними А. Крилова, у 1905 році в Грим'ячці нараховувалося 330 дворів, 2135 жителів. У 1908 році тут вже проживало 2,4 тис. жителів.

1921 року в селі створено першу раду селянських депутатів. Грим'яцька сільська рада була підпорядкована Зіньківському рай­виконкому. Коли Зіньківський район було ліквідовано, його тери­торія приєднана до Затонського (Віньковецького) району (З І жовт­ня 1927 року).

В грудні 1939 року було проведено вибори до рад усіх рівнів. Перша сесія першого скликання Грим'яцької ради відбулась на початку січня 1940 року. Було обрано голову і секретаря, виконав­чий комітет, затверджено секції.

В липні 1941 року село окупували фашистські загарбники.

Понад 570 земляків воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. 277 жителів села загинули на полях битв за свободу.

На початку квітня 1944 року сільська рада відновила свою ро­боту і наполегливо працювала над виконанням фінансових планів, реалізацією державної позики, виконанням військового податку, натурпоставок сільськогосподарської продукції, відбудовою народ­ного господарства, зруйнованого війною.

Після завершення Великої Вітчизняної війни до села поверну­лося багато воїнів-фронтовиків, на грудях яких були високі фрон­тові нагороди. Серед них - С.Д. Папаш, нагороджений орденами Олександра Невського, Червоного Прапора, Червоної Зірки,

Вітчизняної війни 1-го і 2-го ступенів, М.Г. Гаврішко - орденом Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1-го і 2-го ступенів.

1950 року три грим'яцькі колгоспи (ім. І Іетровського, "Ударник", "Більшо­вик") були об'єднані в один - "Ко­муніст".

В 1953 році колгосп зібрав високий для тих років урожай зернових-по 18,3 ц/га. Але ще кращих успіхів господар­ство стало добиватись після обрання в лютому 1954 року головою М.Г'. І'аврі-шка. Головою колгоспу він пропрацю­вав 18 років. За цей час значно зросли врожаї сільськогосподарських культур. В 1958 році за досягнуті успіхи М.Г. Гаврішко був нагороджений орденом Трудового Червоного І Іра-пора. Грим'яцькі хлібороби в 1967 році виростили на своїх суг­линкових землях в середньому по 26,1 ц/га зернових і по 28,7 ц/ га пшениці. Це був найвищий урожай за всю попередню історію колгоспів району. За високі показники в господарюванні голову колгоспу в 1971 році нагороджено другим орденом Трудового Червоного Прапора.

Особливу увагу сільська влада і правління колгоспу приділя­ли школі, яку більше 30 років очолював талановитий організа­тор, чудовий педагог О.Я. Куровський. В 1970 році виробнича учнівська бригада Грим'яцької школи була нагороджена Почес­ною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Відповідно до постанови грудневого (1962р.) Пленуму ЦК КПРС, Президії Верховної Ради УРСР 30 грудня 1962 року ви­дано Указ про укрупнення сільських районів. Віньковецький рай­он був ліквідований. Грим'яцька сільська рада увійшла до Ярмо-линецького району.

В грудні 1966 року Указом Президії Верховної Ради УРСР відновлено Віньковецький район, Грим'яцька сільська рада увійшла до його складу. В 1970-80 роках, завдяки ініціативі голови сільської ради Столяра Івана Олексійовича, було збудовано нове приміщення сільської ради.

В роки перебудови сільську раду очолювала Конопко Валентина І Іетрі-вна.

За час, коли колгоспом "Комуніст" керував Шевчук Микола Михайлович, зміцніла матеріально-технічна база господарства, побудовано 6 приміщень для ВРХ. Благоустрою села, будівниц­тву доріг сприяв голова Савицький Степан Степанович.

У 1992 році в селі Грим"ячка колгосп "Комуніст" реорганізова­но в колективне сільськогосподарське підприємство "Мир", ство­рено фермерське (селянське) господарство "Вікторія", проведено приватизацію присадибних земельних ділянок, розпайована колек­тивна власність.

На базі КСІІ "Мир" 2000 року створено орендне приватне підприємство "Світоч", а також фермерські господарства: "І Іекі ар", "Вербеччипа", "Росток".

Під час виборів у березні 2002 року до складу Грим'яцької сільської ради обрано 15 депутатів, сільського голову Ьсрука Олек­сія Миколайовича.

На першій сесії XXIV скликання, що відбулась на початку квітня, обрано секретаря ради Станіелавчук Ніну Степанівну, виконавчий комітет, затверджені постійні комісії. Крім того, сесія затвердила штатний розклад апарату сільської ради, план роботи.

На підвідомчій території сільська рада здійснює керівництво соціальним та культурним розвитком, підпорядкованими їй уста-

новами, забезпечує дотримання за конів, охорону державного, і ро мадського і особистого майна гро мадян, їх конституційних прав і сво­бод, сприяє зміцненню правопоряд­ку.

Гарними організаторами соц­іально-економічного життя у селі Гримячка були голови сільської ради попередніх скликань Столяр І.О., Сурник П.Д., Коноико В.II. та голови колгоспу Гаврішко М.І'.,Шевчук М.М.. Савицький С.С. Разом з односельцями самовіддано працювали: лайкові - Ярова М.Д., Стахова МІ І., Слива З.С.; бригадири - Конопко Ф.С, Святий II.В.; механізатори - Карпов С.В., Мудрик Д.О., Цісар М.Г., Мель­ник С.С-., Дудник 1.11., Попович ІІ.С, Ьердега Т.І., Ьердега В.У; тваринники - Коцюба М.О., Музика Л.І., Олівак Н.С., Гуменкж М.О., Слива М.Ю., Сідельник І.С.; доярки - Карпова Л.Г., По-пенко Г.С., Дубова Н.М., Свята М.М., Карпова Г.С., Коваль Н.П.; електрик - Жовтобрух П.П.; будівельники - Слива II.С, Олівак В.В., Слива В.С., Воробйов Н.Є., Коваль С.С.; коваль - Фурман II.М.; пасічник - Цісар А.А.; агрономи - Сурник П.Д., Святий II.В., Ка-рандюк В.М.; зоотехнік - Гром'як В.О.

Духовно-культурному піднесенню селян своєю багаторічною працею сприяли: вчителі Куровський О.Я., Страхоцька К.П., Дуд­ник К.Г., МантулякС.Б., Конопко В.П., Малиненко Н.І., Карпов М.Д., Сідельник Н.Д., Соломний І.М., Корж Б.М.; бібліотекарі Речіцька Н.Г., Голенко М.В.

Нфективну медичну допомогу людям протягом багатьох років надавали завідуючі фельдшерсько-акушерськими пунктами села ШереметО.Ф., Дудник Г.С., Корж М.В.

На теригорії сільської ради діють: фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, загальноосвітня школа, три магазини, І ІОН «Світоч», фермерські господарства «Вікторія», «Нектар» , «Вербеччина» .

До складу сільської ради обрано 15 депутатів, з них 9 - праців­ники сільського господарства, 2 - вчителі, 2 - пенсіонери, 1 - мед­працівник, 1 - фермер.

В роки незалежності України активно проявили себе де'путати: Корж М.В., Пугач Д.М., Речіцька М.В.

З села вийшло багато талановитих, висококваліфікованих спе­ціалістів. Серед них Гуменюк Григорій Васильович - працює в Міністерстві надзвичайних ситуацій; Стахов Григорій Степанович-заслужений лікар Росії, міністр охорони здоров'я Приморського краю.Форма входу
Логін:
Пароль:

Календар новин
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Погода
Погода в Україні

Друзі сайту

   
Статистика
Система контекстного показа рекламы ID5.Ru
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz