Головна ВІНЬКІВЦІ Реєстрація

Вхід


Баннерная сеть BANNER.UA

Вітаю Вас Гість | RSSЧетвер, 04.06.2020, 17:42
Меню сайту

Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 275
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Історія рідного краю з давних давен до сьогодення (продовження 2...)


Збереженню фольклорно етнографічної спадщини Віньковеччи­ни сприяють й видрукувані до 500 річчя Віньковець (1993р.) дві !]жи народних пісень (одна з них   плід багаторічної праці пили гм олександрійських учасниць народного фольклорного ансамблю |//керело", очолюваного СОлендрою), записаних   найстарішою 'іасницею ансамблю О.Ткач.

15 різних куточках Віньковеччини роками збирала пісенний фоль іир методист районного будинку культури Н. Дудар. Видана нею    (Мі музичному редагуванні 1.1 ринькевича) збірка "Пісні Віньковеччини"   це безцінний скарб, що залишиться багатьом ирий

У 1999 році вийшла книга "Пер­лина Поділля   Осламів", автор М. Яцишин.

Вінцем довголітньої краєзнавчої праці стало видання книги "Неви­черпне джерело мудрості народної". її упорядник   завідуюча Нетечи нецькою сільською бібліотекою Н. Хрін та її племінниця /І. Брошко зібрали і систематизували місцевий фольклор, звичаї і традиції віньківчан.

В районі працює друкарня, випус­кається районна газета, "Сільські новини", її засновники   районна рада, районна державна адміністра­ція та колектив редакції  Основні газети: '"Троянда"   для жінок, "Джерело"   літературно м.ільна. "Дзеркало природи", "За честь Вітчизни"  сторінка гегпіо натріотичного виховання. "Літа молодії", "Закон і ми".

Рубрики: "Рада і життя", "Проблема", "Точ­ка юру", "Актуальна тема", 'І Іаболіле", "Реалії", "Портрет зблизь­ка", "Кроки реформи". "Соціальний захист". "Милосердя", "Мо­раль", "Долі", "Світ підлітка". "Духовність", "Уроки народознав­ства", "Міліція інформує". "Служба 01", галузеві рубрики.

Тривалий час у редакції газети працюють члени Спілки жур­наліст ів України З,В. Кучер. Л.ІО. Ьедкот. її редактор В.В. Сірук  депутат районної ради. Редакцію районного радіомовлення очолюс VI.С. Масловський.

Перші писемні згадки про охорону здоров'я району сягають 1904 року, у Зінькові в гой час функціонувала лікарня па 10 ліжок, в Женишківцях   земська, ще менша; в Осламові діяла лікувальна дільниця, у Віньківцях   медичний пункт.

Як бачимо, медичних кадрів у районі було мало, тому вони об­слуговували досить велику кількість населення. Для прикладу, в Ушицькому повіті на той час проживало 21 7 тис. осіб, їх обслуго­вувало лише 6 лікарів, 1 фельдшер, 5 бабок иови тух і 2 акушерки. На одного лікаря припадало 36166 душ. Людей лікували народні цілителі, костоправи, знахарі, які володіли великим досвідом ліку­вання різних хвороб і недуг.

Становище в медицині на краще змінилось після революції. Вже в грудні 1920 року в Ушиці спілкою "Всемедииинсантруд" оголо­шено реєстрацію всіх медпрацівників. Революційний комітет ство­рив відділ охорони здоров'я на чолі з лікарем Михальченком. Го­ловним його завданням було подолання епідемій тифу, туберкуль­озу, венеричних та інших інфекційних захворювань.

1 Іаказом № 87 від 16.07.21 р. по Ушицькому здороввідділу повіт поділився на 10 медпунктів. Серед них був також і Віньковецький, до складу якого входили села Майдан Віньковецький. Людвиків ка, Карижин, Березина, Пилипи Олександрівеькі. Григорівка, Ве­ликий Олександрів, Гута, Майдан Олександрівський, Майдан Ка рачієвецький, Калюсик, Дашківці. Курники, Говори, Ломачинці, Осламів, Бистриця. Вже на той час в повіті працювало 17 лікарів і 39 працівників молодшого персоналу.

Незважаючи на труднощі охорона здоров'я поступово розвива­лась. До 1930 року у Віньківцях було відкрито пологовий будинок, дитячу консультацію, молочну кухню. ЕЗіньковецьку райлікарню розширено до 25 ліжок, а в селах Дашківці, Карачіївці   колгоспні пологові будинки, в Осламові, Говорах, Малому Олександрові, І іокутинцях — медичні пункти.

У 1941 році в районі було 2 лікарні на 80 ліжок, 10 фельдшерсь­ких пунктів, працювало 9 лікарів.

Війна завдала великих збитків медичним закладам району, про іе вже до кінця 1945 року кількість лікарняних ліжок зросла до 100, відновили роботу 11 фельдшерських пунктів, працювали 7 лікарів. 60 медпрацівників середнього персоналу.

З 70 х років XX ст. зростає матеріальна база закладів охорони юров'я, зокрема, побудовано 3 корпуси стаціонару, відкрито нові кабінети флюорографії, рентгеноскопії, функціональної діагнос
і нки. фізіотерапії, ультразвукових досліджень, ендоскопії, клінічні кюораторіїта ін. Терапевтичне, травматологічне, хірургічне, гінеі ним Ічне, пологове, неврологічне, дитяче, отоларингологічне і.іцілення стаціонару зросли до 30 60 ліжок. Тут цілодобово діяли ііос їй медсестер і молодших медсестер. Загальна кількість ліжок у

.ікл.ідах здоров"я зросла до 450, медпрацівників   до 600. Сучасна Віньковецька районна лікарня розрахована на 165 ліжок,

'.шьківська дільнична   на 1 5 ліжок. В районі діють Женишковець іч.і. Осламівська і Майдано Олександрівська сільські лікарські ам іаюрії, 35 фельдшерсько акушерських пунктів та один пункт

юров'я у і оворівському ПТУ.

Серед працівників охорони здоров'я працюють 81 лікар, 256 осіб середнього медичного персоналу, 123    молодшого персоналу.

Галузь фармації району представлена центральною районною аптекою № 26, Зіньківською аптекою та аптечними пунктами у се­лах Осламів і Женишківці.

Не зважаючи на важкий фінансовий стан у державі, районна санепідемслужба, інспекція екологічної безпеки спільно з викон­комами селищної, сільських рад, підприємствами та організаціями здійснюють роботу, яка спрямована на поліпшення санітарно епі­деміологічної ситуації в районі, зниження інфекційних захворю­вань, забезпечення населення якісними продуктами харчування, питною водою та дотримання встановлених санітарних правил.

Поліпшився благоустрій сіл І Іетрашівка та Пилипи Олек сандрівські. Внаслідок проведеної роботи в районі знизилась кількість інфекційних захворювань. І Іротягом двох років не зареє­стровано жодного випадку гострих кишкових інфекцій та харчо­вих отруєнь.

Доброго слова заслуговують працівники торгівлі, особливо голова райспоживспілки Бондар Євгена Яківна.

В розвиток охорони здоров'я району, в справу налагодження медичної допомоги віньківчанам в свій час внесли посильний вклад лікарі: Кондратюк і Іавло Йосипович   головний лікар Женишко вецької дільничної лікарні, Щастний Олександр Федорович   го­ловний лікар Осламівської дільничної лікарні, Врублевська Вла дислава ІОліанівна   районний акушер і інсколог, 1 Іаленко Де мид Дем'янович   завідуючий рай поліклінікою. Дубань Лн гоп Іса кович   колишній головний лікар району. Короткий Василь Івано­вич   головний лікар району, Слободянюк Ніна Григорівна   педі­атр; Мельниченко Володимир Миколайович   райхірург, кавалер орденів "Знак пошани». Трудового Червоного Прапора, ордена Ле­ніна. Побережська Станіслава Станіславівна   районний невролог. Хорват Микола Олександрович   заступник головного лікаря райо­ну протягом 37 років, анестезіолог, Вітвіцький Микола Васильо­вич   головний лікар району, Мосорик Василь Іванович — райтера певт, Гернавський Павло Іванович, заступник головного лікаря з

медичної частини, Іараненко Іван Івано­вич  анестезіолог; Вернігор Володимир ! Іилипович   головний лікар Зіньківської дільничної лікарні. Косяк Валентин Бо­рисович   головний лікар Осламівської лікарської амбулаторії. Тарган Василь Якович   завідуючий ФЛП с.Охрімівці, Марчук Віктор Гаврилович   лікар хірург, головний лікар Зіньківської дільничної лікарні. Верезуб Віталій Іва­нович   лікар ренттеїюлоі: Кухарик Ана юлій Григорович   райфтизіатр. Розго іі ок Ганна Іванівна   колишня завідувач­ка ФАІІ с.Карачіївці, заслужений нраці г.ник охорони здоров'я України та ін. Наймасовіша громадсь­ка організація району  профспілка працівників аг­ропромислового комплексу, яка об"єднує 6 тисяч членів. Крім цього, в районі діють профспілкові організації працівників держустанов, культури, освіти, охорони здоров'я, торгівлі, зв'язку. До 1987 року на тери­торії району діяли церкви в селах Карачіївці, Адамівка, І Іирогівка і Зіньків.

Станом на І жовтня 2003 року на Віньковеччині діє 41 церква різного віросповідання. З них 25 громад Української православ­ної церкви, які об'єднують понад 1900 прихожан. Українська пра­вославна церква Київського паїріархагу діє у сі Іетечинці.

Руські православні сіарообрядницькі церкви знаходяться у се­лах 1 Іетрапіівка і Майдан Олександрівський, об'єднують 380 при­хожан. Діє незалежна православна громада у с.Зіньків, римо като лицькі костьоли у Віньківцях, селах Зінькові, Сдобідці Охрімо вецькій. які відвідують 570 віруючих.

Церкву адвентистів сьомого дня відкрито у Великому Олексан­дрові, Жени пі ківцях, Майдан і Олександрівському, Охрімівцях, Віньківцях (157 віруючих). Церква Євангельських християн бап тистів діє у емт Віньківцях.

На території району зареєстровані і діють 32 політичні партії і 17 громадських організацій.

Сучасні демографічні процеси на Віньковеччині досить складні. Відбувається міграція молоді до великих міст, особливо на заробі­тки за кордон. Різко зменшився приріст населення.

З 01.06.94 р. почав діяти райвідділ І Іенсійного фонду України. Перший начальник райвідділу   ІІІтанько Тетяна Петрівна. З лип­ня 1997 року його очолює Коцюба Іван Степанович. У відділі, що

.німався переважно акумуляцією    коштів на виплату пенсій, правадо 9 спеціалістів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від V 12.2000 № 1828 "Про забезпечення проведення експерименту з призначення пенсії органами Пенсійного фонду'" в 11 регіонах України  відділи ІІФУ перетворено па управління. Від управління праці соціальиого захисту населення передано базу даних пенсіонерів.

Переведено 12 працівників      по призначенню і виплаті пенсій в управління  Пенсійного фонду України. Па 01.01.2003 у штаті Віньковецького ІІФУ працює 30 чоловік, кількість пенсіонерів складає  11 702 чоловіки.

В управлінні Пенсійного фонду діють відділи надходження доходів, бухгалтерського обліку і виконання бюджету, пенсійного забезпечення.

Постановою № 23 від 26.02.91 виконкому обласної ради народ­их депутатів створено Віньковецький районний центр зайнятості, і який покладається завданий вирішення проблеми зайнятості на території Віньковецького району. Здійснюється реєстрація безробітніх тобто офіційно почав формуватись і діяти ринок праці.

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку служби зайнятості, станом на 01.11.2003 становила 1449 чоловік.

За цей     час надано допомогу в працевлаштуванні 61 3 чол., 76 було охоплено професійною підготовкою, перепідготовкою та  підвищенням кваліфікації. По закінченні навчання 39 осіб отримали роботу за новою спеціальністю. 304 особи з числа незайнятого вселення були забезпечені оплачуваними громадськими роботами тимчасового характеру.

Одним із найважливіших   завдань сьогодення, що ставить перед собою районна служба зайнятості, це розвиток само зайнятості громадян. організація перекваліфікації за професіями, що дають .іоіу займатися підприємницькою, індивідуально ! трудовою діяльнісею, розпочати власний бізнес, а також збільшення обсягів гро  .' іських робіт.

Важливим елементом діяльності служби зайнятості є посилен :   і іміпнепня зв'язків з робоюдавцями і соціальними партиера ііі щодо отримання якнайповнішої інформації про вакансії.

Віньковецька районна рада тісно взаємодіє з районною держав­ною адміністрацією у вирішенні мигань соціально економічного та культурного розвитку району, виконання бюджету, використан­ня об'єктів спільної власності територіальних громад, регулюван­ня земельних відносин, реалізації державних програм.

Повільно, проте почала підніматись промисловість району. За 2002 рік обсяг промислової продукції збільшився у ВАТ "Вінько вецький консервний завод" на 7,8 відсотка, ЗЛТ "Віньківці сирзавод" на 5 відсотків (директор Процевський М.І.   депутат обласної ради).

І Іа території Віпьковецького району діють 26 сільськогосподар­ських підприємств різних форм власності, 36 фермерських госпо­дарств, 38 малих підприємств.

У аі рарному секторі здійснюється комплекс заходів, спрямова­них на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Врожайність зернових у 2001 році становила 26.1, а в 2002р.   30,9  цнт/га.і року в рік вирощу­ють високі урожаї зерно­вих культур в приватно­му орендному П і д п р и є м с т в і "Росія" (директор Загродський І.Г.) і СТОВ "Перспекти­ва" (директор Гарнаруцький Л.М.).   танніх три роки \ рожайпісгь зерно ні і\ її цих господарствах склала відповідно 45 і 44 цмг/га.

В районі розвиваються орендні відносини, ірипає реформуван іія аграрного сектора економіки. Майже 1000 і ромадяп приг дпали свої земельні та майнові паї до особисіих підсобних госиодаречв. Протягом 2003 року на розгляд районної ради виссемо і прий­нято 17 цільових програм з різних питань. Зокрема, в січні 2003

року на шостій сесії районної ради затверджено програму зайня­тості населення на 2003 рік. Також прийнято програми розвитку малого підприємництва, розвитку агропромислового комплексу. поліпшення кінообслуговування населення, розвитку районного ра­діомовлення, відновлення і оптимізації мережі проводе»вого мов­лення, відпочинку і оздоровлення дітей району та ін.

У 2002 році вживалися заходи щодо сприяння інвестиційній діяльності на території району. Обсяги інвестицій до основного ка­піталу підприємств та організацій усіх форм власності склали 5330 тис.гри.

Об'єднувались (на договірних засадах) кошти підприємств, ус­танов та організацій, розташованих на відповідній території, та населення, а також бюджет них коштів на будівництво, реконструк­цію, ремонт і утримання на пайових засадах об"єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на захо­ди щодо охорони навколишнього природного середовиЩа.

У 2002 році побудовано каналізаційні мережі в райцентрі дов­жиною 1.1 км за рахунок кооперування коштів жителів багаток­вартирних будинків, підключено до каналізаційної мережі 18 бу­динків. За рахунок власних коштів підприємств та організацій по­точного року виконано будівельно монтажних робіт обсягом 2520 тис. гри.

Велося будівництво газових мереж за кошти аі роформувань і населення в селах Адамівці, Дашківцях, Майдані Олександрівсь кому, Пилииах Олександрівських та Станіславівці. Введено в екс­плуатаціюФорма входу
Логін:
Пароль:

Календар новин
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Погода
Погода в Україні

Друзі сайту

   
Статистика
Система контекстного показа рекламы ID5.Ru
Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний хостинг uCoz